Goniophotometrar för LED/SSL

LGS goniophotometers från Instrument Systems är idealiska för exakt och omfattande karakterisering av alla LED/SSL-baserade ljuskällor med avseende på deras vinkelberoende egenskaper. Testning av positionskänsliga prover är också möjlig med korrigering av brännpositionen (tillbehör för positionskorrigering).

  • Lämplig goniophotometer för alla provstorlekar (max. 1900 mm) och vikter (max. 50 kg)
  • Mycket noggrann vinkelberoende bestämning av fotometriska och spektrala parametrar i kombination med en CAS-spektroradiometer från Instrument Systems
  • Snabba "on-the-fly" rastermätningar i kombination med DSP 200 fotometer

Är du en befintlig kund hos Instrument Systems?

Söker du hjälp eller service för din Instrument Systems-produkt?

Kontakta oss direkt och prata med en av dina supportrepresentanter!

Kontakta oss