CA-527

    Utvecklad för att förbättra luminans- och kromaticitetsmätningsnoggrannheten hos CA-427 för skärmar med högre kontrastförhållanden och bredare färgomfång

    Displayanalysator för kromaticitetsluminans, flimmer och gamma

CA-410