CA-410

    Display Analyzer-system för kromaticitet, luminans, flimmer och gamma

    Förbättrad noggrannhet och repeterbarhet med hög hastighet

    Garanterad noggrannhet från låg till hög luminans

    Utformat för implementering i EOL...