SpectraMagic™DX

SpectraMagic DX är ett mjukvarupaket för färgmätning som kan användas som gränssnitt för Konica Minoltas nyaste mätinstrument CM-25cG och CM-M6 och ger enkel användning för analys av färg och färgskillnader med en praktisk diagnosfunktion.

  • Fördefinierade skärmmallar för Pass/Fail-bedömning
  • Lämplig för alla aktuella Windows OS-system
  • Inspektera färg i labb eller produktionsprocess
  • Ny diagnosfunktion för att kontrollera repeterbarhet, reproducerbarhet eller ljuskällans nivå

SpectraMagic™DX, efterföljaren till SpectraMagic™NX, är en programvara för färgmätning och kontroll som lämpar sig för nästan alla branscher, t.ex. plast, färg och beläggningar, kosmetika osv.

Oavsett om din färgkontroll omfattar inkommande råmaterial, produktion under process eller utgående färgkritiska varor och material, gör SpectraMagic™DX det enkelt att inspektera och kontrollera färg.

SpectraMagic™DX har i princip samma utseende och känsla som SpectraMagic™NX, men den nya utformningen av SpectraMagic™DX användargränssnitt förbättrar arbetsupplevelsen och gör det ännu enklare att använda programvaran.

Använd fördefinierade skärmmallar för bedömning av Pass/Fail, statistisk processkontroll eller analys av forskning och utveckling. SpectraMagic™DX hjälper dig att välja precis vad som är rätt för dig.

SpectraMagic™DX ansluts till Konica Minoltas bärbara spektrofotometrar (utom CM-512m3A) och är lämplig för alla uppdaterade Windows OS-system.

Funktioner

Funktioner
Kraven på skärmlayouter varierar beroende på tillämpning, från enkel bedömning av godkänd/underkänd eller statistisk processkontroll till detaljerad analys för forskning och utveckling. SpectraMagic DX levereras med flera fördefinierade mallar att välja mellan, eller så kan du skapa din egen skärmlayout som passar dina behov och din tillämpning med total frihet och flexibilitet.

Varje graftyp liksom datalistan kan skalas till önskad storlek med total lätthet.
 
  • Sofistikerade QC-tillämpningar

Måldata för ett huvudmål (primärt mål) kan associeras med två eller flera arbetsmål (vanliga sekundära mål). Detta möjliggör sofistikerade QC-tillämpningar, t.ex. kontroll av färgskillnader mellan de vanliga målen och huvudmålet samtidigt. Eller så kan färgskillnaderna för en hel produkt hanteras i sektioner genom att jämföra skillnaderna från målfärgen för varje sektion.
 
  • Omfattande grafer och bedömningar av färgskillnader

SpectraMagic DX hjälper dig att göra färgkvalitetskontrollen enkel och omfattande på en och samma gång. Du kan välja mellan flera grafer tillsammans med de senaste ekvationerna för bedömning av färgskillnader enligt Pass/Fail, t.ex. CIE 1994 eller CIE DE2000 och flera branschrelaterade index. Toleranser, både i box- och elliptisk form, kan beräknas automatiskt eller justeras manuellt till godkända standarder.

SpectraMagic DX har dessutom en funktion för "användarindex" som gör det möjligt att konfigurera anpassade färgekvationer för att uppfylla branschspecifika krav för färgbedömning.

En ytterligare funktion som gör QC med SpectraMagic DX enkelt och snabbt är "Auto Target" för att automatiskt välja rätt mål för jämförelser efter att en mätning har gjorts.
 
  • Diagnosfunktionalitet för enkel kontroll av instrumentets prestanda.
     

SpectraMagic DX hjälper dig inte bara att kontrollera färgkvaliteten hos dina produkter utan även att kontrollera instrumentens prestanda - den mest kritiska delen i varje kvalitetsarbetsflöde.

Med den nya diagnosfunktionen blir det enkelt att kontrollera instrumentens prestanda - kontrollera repeterbarhet, reproducerbarhet eller ljuskällans nivå.

Alla kontroller kan ställas in av en administratör som projekt som ska utföras av operatörer dagligen eller ofta.

En användarvänlig navigering hjälper användaren att enkelt diagnostisera instrumenten genom att visa text och illustrationer som ändras genom att ansluta ett instrument, medan trendgrafer hjälper till att övervaka prestandan och initiera motåtgärder innan instrumentets tillstånd försämras.

Specifikationer & downloads

Specifikationer & downloads

Systemkrav

OS

Windows® 7 Professional 32-bit, 64-bit

Windows® 8.1 Professional 32-bit, 64-bit

Windows® 10 Professional 32-bit, 64-bit

 

Observera: Hårdvaran i det datorsystem som ska användas måste uppfylla eller överstiga det högsta av de rekommenderade systemkraven för det kompatibla operativsystem som används eller följande specifikationer!

Språk som stöds

Engelska, franska, italienska, polska, portugisiska, spanska, ryska, turkiska, traditionell och förenklad kinesiska, japanska, tyska

CPU

Intel® Core i5 2,7 GHz eller högre (rekommenderas)

Minne

Minst 2 GB (4 GB eller mer rekommenderas)

Hårddisk

20 GB tillgängligt utrymme på hårddisken

Minst 10 GB tillgängligt diskutrymme krävs på systemdisken (där operativsystemet är installerat) för databasen.

Visa

Skärm som kan visa 1 280 x 768 / 16 färger eller bättre.

Övriga

Elektronisk licens i flera olika konfigurationer

USB-port krävs för anslutning till instrumentet

Kompatibla instrument

CM-2500c, CM-25cG, CM-M6, CM-600d, CM-700d, CM-2300d, CM-2500d, CM-2600d

Funktioner

Kursiv stil: Endast Professional Edition

Färgrymd

CIELAB, CIELCH, Lab99, LCh99, Hunter LAB, , XYZ, Yxy, L*u' v', L*u*v* (och deras färgskillnader), Munsell C, Munsell D65

Index

MI, färgbedömning, glans (CM-25cG), FF (CM-M6), WIE (CIE1982, ASTM E313-73, ASTM E313-98, Berger, Hunter, Taube, Stensby), Tint (CIE1982, ASTM E313-98), YI (ASTM E313-73, ASTM E313-98, ASTM D1925, DIN 6167), WB (ASTM E313-73), Opacitet (ISO 2471), TAPPI T425 (89% vit platta), Haze (ASTM D1003-97) (och deras skillnader), Användarekvationer, Standarddjup (ISO 105. A06), Ljusstyrka (TAPPI T452, ISO 2470), Densitet (Status A, Status T), Dominant våglängd, Excitationsrenhet, RXRYRZ, Shade Sorting 555, Styrka (Tristimulus XYZ, Pseudo Tristimulus XYZ), Färgningsgrad (ISO 105. A04E), NC#, NC#-klass, Ns, Ns-klass, gråskala (ISO 105.A05), gråskaleklass (ISO 105.A05), K/S-styrka (skenbar (∆E*ab, ∆L*, ∆C*, ∆H*, ∆a*, ∆b*), maximal absorption, total våglängd, användarbåglängd).

 

Notering om dimma (ASTM D1003-97):

Eftersom vissa instrumenttyper kanske inte uppfyller de exakta definitionerna i ASTM D1003-97 när det gäller belysning/observation, är de visade värdena endast för relativ användning.

Ekvation för färgskillnad

∆E*ab (CIE1976), ∆E94 (CIE1994) och varje komponent av ljusstyrka, mättnad och färgton, ∆E00 (CIE2000) och varje komponent av ljusstyrka, mättnad och färgton, ∆E99 (DIN99), ∆E (Hunter), CMC (l: c) och varje komponent av ljushet, mättnad och färgton, FMC-2, NBS100, NBS200, ∆E(grad)(DIN 6175-2), ∆Ep(grad)(DIN 6175-2), AUDI2000, DE DIN99o

Observatör

2° eller 10° kolorimetrisk standardobservatör

Illuminatorer

A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, U50, ID50, ID65

Grafisk visning

Spektraldiagram (reflektans, transmittans, K/S, absorbans och dess skillnader), CIELAB absolut värde, ∆CIELAB (färgskillnader och MI), HunterLAB absolut värde, ∆HunterLAB (färgskillnader), trenddiagram för varje färgrymd och färgskillnadsformelvärde, pseudofärg.

Styrning av instrument

Mätning/kalibrering:

Automatisk medelvärdesmätning: 2 till 30 mätningar.
Manuell genomsnittsmätning: Användaren bestämmer antalet gånger.

(standardavvikelse och medelvärde för det valda färgutrymmet visas).

Fjärrmätning

Visning/avläsning av prov-/måldata som lagrats i instrumentets minne.

Skrift av måldata till instrumentminnet

Diagnos av instrument

Tillämpliga instrument: CM-25cG och CM-M6

Kontrollerade egenskaper: Kontroller: Repeterbarhet, reproducerbarhet, lamputgång (CM-25cG).

Måltavla

Måldata kan registreras; huvudmål och arbetsmål under huvudmål kan användas.

Manuell inmatning av kolorimetriska eller spektrala data är möjlig.

Förteckning över uppgifter

Förteckning över måldata och provdata

Redigering (radera, sortera, medelvärde, kopiera och klistra in), visning av förhållandet mellan godkänt och underkänt, funktion för inmatning av resultat av visuell bedömning, funktion för inmatning/listning av ytterligare information om data.

Extern I/O

Import/export av datafiler i originalformat (förlängning: mesx).

Import/export av mallfil(er) i originalformat (tillägg: mtpx)

Import av SpectraMagic NX-datafiler och mallar

Import/export av data i textformat

Export av data i XML-, CSV- eller PDF-format

Kopiering till klippbordet

Skärmvisning

Antal filer som kan öppnas samtidigt: 10

Antal filer som kan lagras i en fil: 10.000

Detaljerat instrumentstatusfönster

Handledning "Exakt färgkommunikation"

Windows® och Excel® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. - Pentium® är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. - Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används enligt licensavtal. - De specifikationer som anges här kan ändras utan föregående meddelande. - De displayer som visas är endast avsedda för illustrationsändamål. - KONICA MINOLTA och Konica Minolta-logotypen och symbolmärket samt "Giving Shape to Ideas" är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

SpectraMagic DX-katalog

Programvara för kvalitetskontroll för färgmätning av interiör och exteriör med diagnostisk funktion.

Ladda ner

Begär en offert