Den globala bristen på mikrochip kan medföra längre leveranstid

 

Den globala bristen på mikrochip kan medföra längre leveranstid

 

Kära kunder och Partners,
 
Den globala bristen på mikrochip är omfattande och komplex. Ett stort antal industrier är drabbade. Så även vår, i vår egenskap av att vara en större tillverkare med påverkade fabriker.
 
Konica Minoltas produktion av multifunktionsskrivare (MFP), skrivare och andra produkter som innehåller mikrochip påverkas förstås av den globala bristen. Det innebär att vi inte kan producera det antal enheter som normalt behövs för att möta efterfrågan. Den påtagbara effekten för oss blir därmed att det kan uppstå situationer med längre leveranstider.
 
Bakgrunden till den globala bristen på mikrochip är, som redan nämnts, komplex och beror på en rad sammanträffanden som inte hade kunnat förutses och som ligger utanför vår och våra underleverantörers kontroll.

Bifogat finns en kort beskrivning om de huvudsakliga orsakerna till denna globala brist. Världsomspännande faktorer som Covid-19, handelskriget mellan Kina och USA, extrema väderförhållanden samt brandhärjade produktionsanläggningar är några av dessa orsaker.
 
Globalt sett gör vi allt som står i vår makt för att mildra effekten av den lägre produktionen. Dock ser vi oss nödgade att informera om att det kan komma att uppstå längre leveranstider under en period på grund av denna force majeure-situation.
 
Vi förväntar oss att situationen ska vara avhjälpt inom några månader, men eftersom orsaken till den globala bristen ligger helt utanför vårt inflytande, kan vi inte säga exakt när situationen kommer att vara normaliserad igen eller hur stor omfattningen kommer att bli.

Vi rekommenderar därför att du håller dig informerad här på vår hemsida, www.konicaminolta.se, som löpande kommer att uppdateras i ämnet.