Clean Planet

Vårt returprogram för använda tonerkassetter


Clean Planet-programmet är Konica Minoltas sätt att ta sitt ansvar gentemot miljön. Från omfattande miljöledningssystem till den energi och resurser som våra produkter använder, säkerställer det att allt vi gör sker med stor medvetenhet och med planetens välbefinnande i åtanke.


Du kan också spela en viktig roll för att bevara miljön genom att sända oss dina använda äkta tonerkassetter. Kassetterna återvinns effektivt och bevarar värdefulla resurser. Dessutom är hanteringen av returkassetterna både snabb, enkel och helt gratis.


Vi uppskattar bidraget från varje enskild person, så tack för ditt stöd. Belöningen är att vi vet att vi tillsammans gör en skillnad för miljön.
 

Clean Planet Program